Kome su namenjene usluge

Ako ste

Posedovanje kvalifikovanog kadra je ključ uspeha svakog preduzeća, organizacije ili institucije.
Ukoliko ste kompanija koja traži obučene kadrove iz IT, HR i kreativne industrije, Karijerni centar Semos Education-a nudi kreativna rešenja za povezivanje kvalifikovanih kandidata iz baze Karijernog centra sa kompanijama kojima je za zapošljavanje/praksu potreban određeni profil.

 • Regrutacija, trening, konstantan profesionalan razvoj
 • Podrška pri procesu selekcije budućih članova tima
 • Prepoznatljivost kao društveno odgovorne kompanije

Kao naš polaznik, na obukama i Akademijama Semos Education-a, steći ćeš odgovarajuće veštine i znanja potrebna za napredovanje u dinamičnim i brzo rastućim industrijama – IT, HR i kreativnoj industriji, a Karijerni centar je tu da te pripremi za uspešan početak nove karijere i da ti pomogne da napreduješ na radnom mestu. Put u karijeri počinje članstvom u Karijernom centru kao odskočnoj dasci do željenog radnog mesta.

 • Podrška tokom procesa edukacije ili prekvalifikacije
 • Mogućnost za profesionalno usavršavanje
 • Olakšavanje pozicioniranja na tržištu rada

Načini saradnje sa Karijernim centrom Semos Education-a

Talent Partnerstvo

Kao kompanija koja će postati Talent Partner Semos Education-a u okviru akademija, imaćete priliku da se aktivno uključujete u proces edukacije budućih IT/HR/kreativnih profesionalaca. Kao naš Talent Partner, vaša kompanija će biti prva koja će imati pristup našem Talenat pool-u, identifikovati nove talente i moći da ih razvije u pravcu potreba i vrednosti kompanije.
Vaša kompanija će imati priliku za:

Učešće u izradi studentskih projekata

Dodeljivanje projekta koji će naši polaznici izraditi po vašim uputstvima;

Ocenjivanje projekata

Prisustvovanje projektnim prezentacijama naših polaznika, zadate od strane njihovih mentora;

Regrutacija studenata

Uključivanje našeg polaznika kao praktikanta ili zaposlenog u vašoj kompaniji;

Premium Talent Partnerstvo

Stipendiranje najboljih polaznika, čineći vas premium Talent Partnerima.
Saradnje sa Karijernim centrom

Koje su prednosti?

Kompetentan kadar

Nudimo zaposlene/praktikante koji poseduju odgovarajuća znanja i veštine;

Preporuka kandidata

Pristup našoj bazi talenata;

Konkurentska prednost

Tržišna konkurentnost;

Pomoc pri selekciji i regrutaciji

Podrška u procesu selekcije i regrutovanja budućih članova tima;

Društvena odgovornost

Prepoznatljivost kao društveno odgovorne kompanije.
-- Postanite naš Talent Partner --
+
slušalaca
+
partnera
+
uspešnih
saradnji
+
uspešnih
priča
Talenat Pool

Šta sadrži naš Talenat pool?

Kao profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom, stojimo vam na raspolaganju kako bismo vam olakšali proces regrutovanja i selekcije kandidata koji ispunjavaju vaše kriterijume za određeno radno mesto ili praksu, kao i njihovu adaptaciju u okviru vaše kompanije.

Kandidati, polaznici kurseva/akademija Semos Education-a su iz oblasti:

 • IT
 • Kreativne industrije
 • Ljudskih resursa
 • Digitalnog marketinga

Kandidati

Kako dobiti preporuku odabranih kandidata?

Prijavite se u Karijerni centar

Podelite informacije o potrebnim veštinama za traženi profil kandidata.

Započnite saradnju

Preporučujemo entry-level kandidate i za formalizaciju saradnje potpisujemo Memorandum o saradnji.

Istraživanje baze kandidata i konsultacije sa trenerima

Nakon konsultacija sa trenerima koji su održavali obuke, vršimo selekciju kandidata koji su najuspešnije završili kurs/akademiju.

Preporuka kandidata

Preporuka kandidata koji odgovaraju traženoj poziciji i motivisani su za rad u kompaniji.

Povratna informacija za polaznike

Stalno vodimo računa o poboljšanju kvaliteta treninga. Povratne informacije od vas kao naših saradnika su nam od velike važnosti i, stoga, kao poslednji korak, tražimo vaše povratne informacije.
Partnerske kompanije
Događaji
 • Best of the best
 • Događaji
 • Uspešne saradnje
 • Uspešne Priče
Utisci i iskustva

Rekli su o nama: